Unit test status

Package Status
FastEMRIWaveforms Testing FEW
KerrGeodesics KerrGeodesics unit test status
SpinWeightedSpheroidalHarmonics SpinWeightedSpheroidalHarmonics unit test status
Teukolsky Teukolsky unit test status